May 15, 2020

Ngày 03 và 05 tháng 4 năm 2020, Công ty TNHH Đóng tàu Hạ Long đã hạ thủy lần lượt 02 tàu bắt cua 15 mét ky hieu sba04 va sba 07 của chủ tàu SBA.

Đây là tàu khai thác xa bờ cỡ nhỏ thuộc thế hệ mới nhất, được lắp đặt các thiết bị đánh bắt và bảo quản cua hiện đại, có thể...

Please reload

Please reload

Lưu trữ
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square

© 2018 by Vietnam Shipbuilding Engineering J.S.C.

  • facebook-square