August 30, 2019

   Ngày 09/07/2019, Công ty CP Kỹ thuật đóng tàu Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Viện Thiết kế tàu quân sự thuộc Tổng cục công nghiệp Quốc phòng.

  Thỏa thuận được ký trên nguyên tắc hướng đến sự phát triển bền vững và tích cực của hai bên nhằm phát huy năng...

Please reload

Please reload

Lưu trữ
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square

© 2018 by Vietnam Shipbuilding Engineering J.S.C.

  • facebook-square