October 26, 2018

Tàu HOA TIÊU 02 - Chủ đầu tư là Công ty TMHH MTV Hoa tiêu Khu vực VI, do Công ty CP Kỹ thuật Đóng tàu Việt Nam (VISEC) thiết kế kỹ thuật và thiết kế hồ sơ bản vẽ thi công (thiết kế công nghệ), ký hiệu thiết kế là V086; và được thi công đóng mới tại Công ty CP cơ khí đó...

Please reload

Please reload

Lưu trữ
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square

© 2018 by Vietnam Shipbuilding Engineering J.S.C.

  • facebook-square