September 29, 2018

Ngày 28/09/2018 vừa qua, Công đoàn Công ty CP Kỹ thuật đóng tàu Việt Nam đã tổ chức Đại hội  công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ (2018 -2021).

Đại hội đã tổng kết lại những công việc đã thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua và thông qua phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ sắp t...

Please reload

Please reload

Lưu trữ
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square

© 2018 by Vietnam Shipbuilding Engineering J.S.C.

  • facebook-square