August 31, 2016

Thực hiện hợp đồng cho thuê phương tiện thủy với khách hàng Chosuk C&D trong dự án Thi công bờ kè chắn sóng và bảo vệ cát Lạch Huyện – Hải Phòng. Trong thời gian từ 15/8/2016 – 31/8/2016, công tác chuẩn bị và bàn giao phương tiện cho Chosuk  được triển khai nhanh chóng...

Please reload

Please reload

Lưu trữ
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square

© 2018 by Vietnam Shipbuilding Engineering J.S.C.

  • facebook-square