November 1, 2014

Visec đã ký hợp đồng cung cấp 5 thiết kế mẫu cho tàu cá vỏ sắt, theo đơn đặt hàng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đây là một trong những sự kiện quan trọng thuộc chương trình Quốc gia về chiến lược biển trong thời gian tới..

Please reload

Please reload

Lưu trữ
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square

© 2018 by Vietnam Shipbuilding Engineering J.S.C.

  • facebook-square