July 31, 2014

Với vị thế là công ty thiết kế tàu thủy hàng đầu Việt nam, Visec đóng một vai trò quan trọng trong chương trình quốc giá về chiến lược biển và phát triển tàu cá vỏ sắt tại Việt nam.

Gắn bó với ngư dân nhằm hiểu rõ tập tính đánh bắt của nhiều vùng khác nhau, tìm tòi áp d...

Please reload

Please reload

Lưu trữ
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square

© 2018 by Vietnam Shipbuilding Engineering J.S.C.

  • facebook-square