Tàu khách

Tender 36 khách
LxBxd= 12,20m x 3,80m x 1,00m
Khách: 36 khách
Tốc độ: 7 Hải lý
Phân cấp: VR-SI
Catamaran 498 khách
LxBxd = 39,60m x 11,60m x 1,40m
Khách : 498 khách
Tốc độ hành trình : 34 Hải lý
Phân cấp: HSC, VR, VRH, VRM III
Tàu khách Hermes
LxBxd= 53,20m x 10,50m x 2,00m
Số phòng: 18 phòng (48 người )
Tốc độ: 10 Hải lý
Phân cấp: VR-SB
Tàu khách Victoria Mekong
LxBxd= 76,80m x 13,20m x 1,80m
Số phòng: 35 phòng (70 người )
Tốc độ: 11 Hải lý
Phân cấp: VR-SB
Tàu khách nghỉ đêm Le Theatre
LxBxd= 57,38m x 11,50m x 2,00m
Số phòng: 21 phòng (56 người )
Tốc độ: 10 Hải lý
Phân cấp: VR-SB
Tàu khách nghỉ đêm Mon Cheri
LxBxd= 61,35m x 11,50m x 1,80m
Số phòng: 18 phòng ( 50 khách )
Tốc độ: 10 Hải lý/h
Phân cấp: VR-SB
Tàu khách nghỉ đêm Vịnh Hạ Long
LxBxd= 66,76m x 22,00m x 1,80m
Số phòng: 22 phòng (80 người )
Tốc độ: 10 Hải lý/h
Phân cấp: VR-SB
Tàu khách Bạch Long Vỹ
LxBxd= 52,35m x 10,50m x 2,75m
Số khách: 200 người
Số phòng: 04 Phòng VIP ( 8 khách )
Lượng hàng: 50,00 Tấn
Tốc độ: 17 Hải lý
Du Thuyền
LxBxd= 21,45m x 6,60m x 1,50m
Tốc độ tối đa: 30 hải lý/h
Phân cấp: VR-I
Tàu khách
LxBxd= 33,99m x 7,20m x 1,60m
Số khách: 300 người
Tốc độ: 26 Hải lý/h
Phân cấp: *VR, *VRH, *VRM III
Tàu khách
Số khách: 210 người
Tốc độ : 26 hải lý/h
LxBxd= 32,915m x 7,20m x 1,50m
Phân cấp : VR-III
Tàu khách nghỉ đêm Vịnh Hạ Long
LxBxd= 36,80m x 12,30m x 1,42m
Số phòng: 10 phòng ( 16 khách )
Tốc độ: 10 Hải lý/h
Phân cấp: *VR, *VRH, *VRM I
Phà Khách
LxBxd= 65,36m x 13,80m x 3,70m
Số khách: 144 người
Ô tô: 31 chiếc
Xe tải: 4 chiếc
Tốc độ: 12 hải lý\h
Phà khách
LxBxd= 31,20m x 8,00m x 1,70m
Số khách: 200-300 người
Tốc độ: 10 Hải lý/h
Phân cấp: VR-SB
Show More