Tàu khách

Tender 36 khách
Tender 36 khách

LxBxd= 12,20m x 3,80m x 1,00m Khách: 36 khách Tốc độ: 7 Hải lý Phân cấp: VR-SI

press to zoom
Catamaran 498 khách
Catamaran 498 khách

LxBxd = 39,60m x 11,60m x 1,40m Khách : 498 khách Tốc độ hành trình : 34 Hải lý Phân cấp: HSC, VR, VRH, VRM III

press to zoom
Tàu khách Hermes
Tàu khách Hermes

LxBxd= 53,20m x 10,50m x 2,00m Số phòng: 18 phòng (48 người ) Tốc độ: 10 Hải lý Phân cấp: VR-SB

press to zoom
Tàu khách Victoria Mekong
Tàu khách Victoria Mekong

LxBxd= 76,80m x 13,20m x 1,80m Số phòng: 35 phòng (70 người ) Tốc độ: 11 Hải lý Phân cấp: VR-SB

press to zoom
Tàu khách nghỉ đêm Le Theatre
Tàu khách nghỉ đêm Le Theatre

LxBxd= 57,38m x 11,50m x 2,00m Số phòng: 21 phòng (56 người ) Tốc độ: 10 Hải lý Phân cấp: VR-SB

press to zoom
Tàu khách nghỉ đêm Mon Cheri
Tàu khách nghỉ đêm Mon Cheri

LxBxd= 61,35m x 11,50m x 1,80m Số phòng: 18 phòng ( 50 khách ) Tốc độ: 10 Hải lý/h Phân cấp: VR-SB

press to zoom
Tàu khách nghỉ đêm Vịnh Hạ Long
Tàu khách nghỉ đêm Vịnh Hạ Long

LxBxd= 66,76m x 22,00m x 1,80m Số phòng: 22 phòng (80 người ) Tốc độ: 10 Hải lý/h Phân cấp: VR-SB

press to zoom
Tàu khách Bạch Long Vỹ
Tàu khách Bạch Long Vỹ

LxBxd= 52,35m x 10,50m x 2,75m Số khách: 200 người Số phòng: 04 Phòng VIP ( 8 khách ) Lượng hàng: 50,00 Tấn Tốc độ: 17 Hải lý

press to zoom
Du Thuyền
Du Thuyền

LxBxd= 21,45m x 6,60m x 1,50m Tốc độ tối đa: 30 hải lý/h Phân cấp: VR-I

press to zoom
Tàu khách
Tàu khách

LxBxd= 33,99m x 7,20m x 1,60m Số khách: 300 người Tốc độ: 26 Hải lý/h Phân cấp: *VR, *VRH, *VRM III

press to zoom
Tàu khách
Tàu khách

Số khách: 210 người Tốc độ : 26 hải lý/h LxBxd= 32,915m x 7,20m x 1,50m Phân cấp : VR-III

press to zoom
Tàu khách nghỉ đêm Vịnh Hạ Long
Tàu khách nghỉ đêm Vịnh Hạ Long

LxBxd= 36,80m x 12,30m x 1,42m Số phòng: 10 phòng ( 16 khách ) Tốc độ: 10 Hải lý/h Phân cấp: *VR, *VRH, *VRM I

press to zoom
Phà Khách
Phà Khách

LxBxd= 65,36m x 13,80m x 3,70m Số khách: 144 người Ô tô: 31 chiếc Xe tải: 4 chiếc Tốc độ: 12 hải lý\h

press to zoom
Phà khách
Phà khách

LxBxd= 31,20m x 8,00m x 1,70m Số khách: 200-300 người Tốc độ: 10 Hải lý/h Phân cấp: VR-SB

press to zoom