Tàu chở hàng khô

Tàu hàng rời
Tàu hàng rời

LxBxDxT= 181,00m x 31,00m x 16,00m x10,50m Trọng tải: 42.300 Tấn Phân cấp: CSR, BC-A, GRAB[20];Lloyd's Register

press to zoom
Tàu hàng rời
Tàu hàng rời

LxBxDxT= 113,25m x 22,00m x 7,50m x 4,8m Trọng tải: 8.000 Tấn Phân cấp: NK

press to zoom
Tàu chở than
Tàu chở than

LxBxDxT= 170,00m x 28,00m x 13,40m x 9,70m Trọng tải: 30.000 Tấn Phân cấp: *VRH III, *VRM

press to zoom
Tàu hàng
Tàu hàng

LxBxDxT= 110,60m x 19,90m x 9,85m x 7,60m Trọng tải: 10.500 Tấn Phân cấp: C+Hull+Mach, BULK CARRIER, unrestricted navigation class RiNa

press to zoom
Tàu hàng rời
Tàu hàng rời

LxBxDxT= 176,75m x 30,00m x 14,70m x 9,95m Trọng tải: 35.200 Tấn Phân cấp: ABS

press to zoom
Tàu hàng
Tàu hàng

LxBxDxT= 184,76m x 32,26m x 18,60m x 13,45m Trọng tải: 58.000 Tấn Phân cấp: BV

press to zoom
Tàu chở gỗ dăm
Tàu chở gỗ dăm

LxBxd= 79,99m x 14,00m x 3,20m Trọng tải: 2.000 Tấn Phân cấp: *VRH , *VRM II

press to zoom