top of page
  • Lê Thu Thủy

TÀU CÁ SBA01 CHÍNH THỨC ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG


Tàu cá Atlantic Titan, ký hiệu SBA01 đã khởi hành từ St Johns, Canada cho chuyến đánh bắt đầu tiên vào trung tuần tháng 6 năm 2019.

Alantic Titan là loại tàu khai thác xa bờ tầm trung thuộc thế hệ mới nhất theo luật khai thác hải sản của Canada và quốc tế. Tàu có chiều dài 31.79m, rộng 10,3m, được lắp đặt các thiết bị ngư khí hàng hải hiện đại, có thể hoạt động khai thác tại các khu vực khí hậu khắc nghiệt nhất ở vùng biển phía bắc Canada. Trong khi đánh bắt, các sản phẩm khai thác được phân loại và đưa vào hai bể 50.000 lít, bảo quản trong điều kiện tốt nhất với ngăn lạnh có dung tích 160 mét khối, và không gian giữ đến 260 mét khối.

Công ty Macduff Ship Design Shipbuilding Asia Ltd của Scotland là chủ đầu tư cung cấp thiết kế, toàn bộ thiết bị và giám sát quá trình thi công. Việc đóng mới hoàn thiện được thực hiện tại Nhà máy đóng tàu Hạ Long, Việt Nam. Công ty VISEC cung cấp thiết kế công nghệ phần ống cho dự án này.

bottom of page