top of page
  • Do Thanh

Đại hội công đoàn Công ty cổ phần kỹ thuật đóng tàu Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ (2018 -2021)

Ngày 28/09/2018 vừa qua, Công đoàn Công ty CP Kỹ thuật đóng tàu Việt Nam đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ (2018 -2021).

Đại hội đã tổng kết lại những công việc đã thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua và thông qua phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ sắp tới với mục tiêu giữ vững vai trò của tổ chức công đoàn là đại diện cho người lao động chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đại hội cũng ghi nhận các nỗ lực đóng góp của Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ cũ

và bầu ra Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới

Chúng ta cùng tin tưởng rằng BCH Công đoàn mới sẽ hoạt động hiệu quả năng động, sáng tạo và nhiệt huyết hơn trong công tác hoạt động công đoàn.

bottom of page