top of page
  • Do Thanh

VISEC tham dự cuộc họp hội đồng kỹ thuật SEA & ME của đăng kiểm ABS

Từ ngày 26 tới 27 tháng 02 năm 2018, Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ thuật đóng tàu Việt Nam – ông Phạm Bình Minh đã tham dự buổi họp của hội đồng kỹ thuật khu vực Đông Nam Á và Trung Đông của cơ quan Đăng kiểm Mỹ (ABS) tổ chức tại Singapore.

Đây là cuộc họp thường niên của Hội đồng kỹ thuật nhằm mục đích trao đổi, góp ý sửa đổi, cập nhật quy phạm của Đăng kiểm Mỹ ABS. Tại cuộc họp năm nay, hội đồng cũng đã trao đổi về các chủ đề mới có tầm ảnh hưởng lớn tới nền công nghiệp đóng tàu và hàng hải trong tương lai như: các qui định mới về khí thải, công nghệ tàu chạy bằng năng lượng điện, tàu thông minh và tự động vận hành.

Là đại diện duy nhất của Việt nam tham gia hội đồng kỹ thuật từ năm 2008, công ty cp kỹ thuật đóng tàu Việt nam tiếp tục tích cực tham gia đóng góp tiếng nói của mình cho sự phát triển chung của nền khoa học kỹ thuật đóng tàu quốc tế

bottom of page