Tàu chở khí

Tàu chở khí
Tàu chở khí

LxBxDxT= 60,00 m x 10,70m x 4,50m x 2,80m Trọng tải: 696,70 Tấn Phân cấp: VR-SB

press to zoom
Tàu chở khí
Tàu chở khí

LxBxDxT= 97,20m x 16,40m x 8,40m x 7,20m Trọng tải: 4.900 Tấn Phân cấp: RINA

press to zoom