top of page

Tàu khác

Tàu hoa tiêu
Tàu hoa tiêu

LxBxd= 21,80m x 5,20m x 1,40m Tốc độ: 12 Hải lý/h Phân cấp: VR-HCIII

press to zoom
Tàu cứu hỏa
Tàu cứu hỏa

LxBxd= 34,40m x 7,20m x 2,20m Tốc độ: 18 Hải lý/h Phân cấp: BV

press to zoom
Tàu dịch vụ dầu khí
Tàu dịch vụ dầu khí

LxBxd= 64,60m x 13,50m x 4,80m Lượng hàng hóa: 325 Tấn Trọng tải: 962 T Tốc độ: 12 Hải lý/h Phân cấp: *VR, *VRH, *VRM

press to zoom
Tàu chở gia súc
Tàu chở gia súc

LxBxd= 93,92m x 19,00m x 4,25m Trọng tải: 3.200 tấn Tốc độ: 12 Hải lý/h Phân cấp: *VRH III, *VRM II

press to zoom
Tàu thay thả phao
Tàu thay thả phao

LxBxd= 55,76m x 10,60m x 2,80m Trọng tải: 450 tấn Tốc độ: 12 Hải lý/h Phân cấp: Đăng kiểm VR

press to zoom
Tàu thay thả phao
Tàu thay thả phao

LxBxd= 56,60m x 8,90m x 3,20m Trọng tải: 400 tấn Tốc độ: 12 Hải lý/h Phân cấp: Đăng kiểm VR

press to zoom
Tàu dịch vụ hậu cần
Tàu dịch vụ hậu cần

LxBxd= 65,40m x 13,20m x 3,50m Trọng tải: 400 tấn Tốc độ: 12 Hải lý/h Phân cấp: BV

press to zoom
Tàu tiếp tế kiểm tra
Tàu tiếp tế kiểm tra

LxBxd= 47,50m x 10,80m x 4,70m Trọng tải: 40 tấn (3 phao) Tốc độ: 12 Hải lý/h Phân cấp: VR, VRH, *VRM, I

press to zoom
bottom of page