Tàu khác

Tàu hoa tiêu
LxBxd= 21,80m x 5,20m x 1,40m
Tốc độ: 12 Hải lý/h
Phân cấp: VR-HCIII
Tàu cứu hỏa
LxBxd= 34,40m x 7,20m x 2,20m
Tốc độ: 18 Hải lý/h
Phân cấp: BV
Tàu dịch vụ dầu khí
LxBxd= 64,60m x 13,50m x 4,80m
Lượng hàng hóa: 325 Tấn
Trọng tải: 962 T
Tốc độ: 12 Hải lý/h
Phân cấp: *VR, *VRH, *VRM
Tàu chở gia súc
LxBxd= 93,92m x 19,00m x 4,25m
Trọng tải: 3.200 tấn
Tốc độ: 12 Hải lý/h
Phân cấp: *VRH III, *VRM II
Tàu thay thả phao
LxBxd= 55,76m x 10,60m x 2,80m
Trọng tải: 450 tấn
Tốc độ: 12 Hải lý/h
Phân cấp: Đăng kiểm VR
Tàu thay thả phao
LxBxd= 56,60m x 8,90m x 3,20m
Trọng tải: 400 tấn
Tốc độ: 12 Hải lý/h
Phân cấp: Đăng kiểm VR
Tàu dịch vụ hậu cần
LxBxd= 65,40m x 13,20m x 3,50m
Trọng tải: 400 tấn
Tốc độ: 12 Hải lý/h
Phân cấp: BV
Tàu tiếp tế kiểm tra
LxBxd= 47,50m x 10,80m x 4,70m
Trọng tải: 40 tấn (3 phao)
Tốc độ: 12 Hải lý/h
Phân cấp: VR, VRH, *VRM, I
Show More