Tàu chở dầu

Tàu chở dầu thô 104.000T
LxBxd= 245,00m x 43,00m x 14,10m
Trọng tải: 104.000 Tấn
Phân cấp: ABS
Tàu chở nhựa đường Bitumen 7000
LxBxDxT= 105,00m x 21,00m x 8,40m x 6,30m
Trọng tải: 7.000 Tấn
Phân cấp: RINA
Tàu chở dầu 4000T
LxBxd= 75,20m x 16,25m x6,00m
Trọng tải: 4.000 Tấn
Phân cấp: BV
Show More