top of page
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐÓNG TÀU VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 12/115 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.

 

  •  Email  : info@visec.com.vn

  • Tel      : +84 43 6687 226 

  • Fax     : +84 43 6687 227

Thông tin liên hệ

Your details were sent successfully!

bottom of page