top of page

Tàu quân sự

Tàu tuần tra
Tàu tuần tra

LxBxd= 26,50m x 6,00m x 1,20m Số lượng: 11 người Tốc độ: 26 Hải lý/h Phân cấp: *VR, *VRH, *VRM II

press to zoom
Tàu chống buôn lậu
Tàu chống buôn lậu

LxBxDxT= 22,26m x 5,92m x 3,35m x 1,20m Số lượng: 12 người Tốc độ: 26 hải lý/h Phân cấp: *VR, *VRH, *VRM II

press to zoom
Tàu tuần tiễu kết hợp chở quân
Tàu tuần tiễu kết hợp chở quân

LxBxDxT= 46,83m x 8,50m x 4,55m x 2,00m Số lượng: 150 người Tốc độ: 26 hải lý/h Phân cấp: *VR, *VRH, *VRM II

press to zoom
Tàu quân y
Tàu quân y

LxBxd= 70,62m x 13,20m x 3,50m Tốc độ: 16 Hải lý/h Phân cấp: Đăng kiểm Hải Quân

press to zoom
Tàu kiểm ngư KN750
Tàu kiểm ngư KN750

LxBxd= 56,20m x 8,20m x 3,30m Tốc độ: 18 Hải lý/h Phân cấp: Đăng kiểm Hải Quân

press to zoom
Tàu tên lửa cao tốc
Tàu tên lửa cao tốc

LxBxd= 56,10m x 10,20m x 2,14m Tốc độ: 38 Hải lý/h Phân cấp: Đăng kiểm Hải Quân

press to zoom
bottom of page