Tàu quân sự

Tàu tuần tra
LxBxd= 26,50m x 6,00m x 1,20m
Số lượng: 11 người
Tốc độ: 26 Hải lý/h
Phân cấp: *VR, *VRH, *VRM II
Tàu chống buôn lậu
LxBxDxT= 22,26m x 5,92m x 3,35m x 1,20m
Số lượng: 12 người
Tốc độ: 26 hải lý/h
Phân cấp: *VR, *VRH, *VRM II
Tàu tuần tiễu kết hợp chở quân
LxBxDxT= 46,83m x 8,50m x 4,55m x 2,00m
Số lượng: 150 người
Tốc độ: 26 hải lý/h
Phân cấp: *VR, *VRH, *VRM II
Tàu quân y
LxBxd= 70,62m x 13,20m x 3,50m
Tốc độ: 16 Hải lý/h
Phân cấp: Đăng kiểm Hải Quân
Tàu kiểm ngư KN750
LxBxd= 56,20m x 8,20m x 3,30m
Tốc độ: 18 Hải lý/h
Phân cấp: Đăng kiểm Hải Quân
Tàu tên lửa cao tốc
LxBxd= 56,10m x 10,20m x 2,14m
Tốc độ: 38 Hải lý/h
Phân cấp: Đăng kiểm Hải Quân
Show More