top of page

Đại hội cổ đông Visec 2017:

Đạihộicổđông2017.pdf

BiênbảnĐHCĐ2017.pdf

NghịQuyếtĐHCĐ2017.pdf

Thôngbáochitrảcổtức.pdf

​Đại hội cổ đông Visec 2018:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh và Video các hoạt động, sản phẩm của công ty chúng tôi:

bottom of page