Sà lan

Sà lan khoan cọc nhồi
LxBxDxT = 55,83m x 19,00m x 3,80m x 1,16m
Số lượng: 2 người
Phân cấp: VR-SB
Sà lan công trình
LxBxD = 29,00m x 12,50m x 4,52m
Số lượng: 8 người
Phân cấp: VR
Sà lan mặt boong 1800T
LxBxd= 52,00m x 16,00m x 2,80m
Trọng tải: 1.800T
Phân cấp: VR-SB
Sà lan chở hàng mặt boong 7500T
LxBxd= 90,00m x 24,00m x 4,30m
Trọng tải: 7.500T
Phân cấp: BV
Show More