Công trình nổi

Ụ Nổi 8100T
Ụ Nổi 8100T

LxBxd= 140,50m x 41,30m x 3,20m Trọng tải nâng: 8100 Tấn Phân cấp: VR

press to zoom
Khách sạn nổi
Khách sạn nổi
press to zoom
Bãi đỗ xe nổi
Bãi đỗ xe nổi

LxBxDxT= 80,00m x 18,00m x 3,00m x 0,90m Tổng số xe đỗ: 146 xe ô tô Phân cấp: VR-SII

press to zoom
Kho nổi
Kho nổi

LxBxd= 260,72m x 46,40m x 18,00m Trọng tải: 150,000 DWT Phân cấp: ABS

press to zoom