top of page

Tàu kéo

Tàu kéo 16m
Tàu kéo 16m

LxBxDxT= 16,86m x 5,56m x 2,35m Thuyền viên: 04 người Tốc độ: 11 Hải lý\h Sức kéo: 16,5 T Phân cấp: BV

press to zoom
Tàu kéo 25.90m
Tàu kéo 25.90m

LxBxDxT= 25,90m x 11,80m x 3,10m Thuyền viên: 10 người Tốc độ: 10 hải lý\h Sức kéo: 35,0 T Phân cấp: VR

press to zoom
Tàu kéo phao quây dầu
Tàu kéo phao quây dầu

LxBxd= 16,00m x 6,00m x 1,60m Thuyền viên: 04 người Tốc độ: 10 hải lý/h Sức kéo: 02 T Phân cấp: VR-SB

press to zoom
Tàu kéo 35M
Tàu kéo 35M

LxBxd= 35,00m x 11,50m x 2.90m Thuyền viên: 15 người Tốc độ: 12 hải lý\h Sức kéo: 20.0 T Phân cấp: BV

press to zoom
Tàu kéo 20.7M
Tàu kéo 20.7M

LxBxd= 20,70m x 7,80m x 2,90m Thuyền viên: 09 người Tốc độ: 10 hải lý\h Sức kéo: 15 T Phân cấp: BV

press to zoom
Tàu kéo 25M
Tàu kéo 25M

LxBxd= 25,00m x 7,60m x 2,85m Thuyền viên: 08 người Tốc độ: 10 hải lý\h Sức kéo: 16 T Phân cấp: *VRH III, *VRM III

press to zoom
bottom of page