Tàu kéo

Tàu kéo 16m
LxBxDxT= 16,86m x 5,56m x 2,35m
Thuyền viên: 04 người
Tốc độ: 11 Hải lý\h
Sức kéo: 16,5 T
Phân cấp: BV
Tàu kéo 25.90m
LxBxDxT= 25,90m x 11,80m x 3,10m
Thuyền viên: 10 người
Tốc độ: 10 hải lý\h
Sức kéo: 35,0 T
Phân cấp: VR
Tàu kéo phao quây dầu
LxBxd= 16,00m x 6,00m x 1,60m
Thuyền viên: 04 người
Tốc độ: 10 hải lý/h
Sức kéo: 02 T
Phân cấp: VR-SB
Tàu kéo 35M
LxBxd= 35,00m x 11,50m x 2.90m
Thuyền viên: 15 người
Tốc độ: 12 hải lý\h
Sức kéo: 20.0 T
Phân cấp: BV
Tàu kéo 20.7M
LxBxd= 20,70m x 7,80m x 2,90m
Thuyền viên: 09 người
Tốc độ: 10 hải lý\h
Sức kéo: 15 T
Phân cấp: BV
Tàu kéo 25M
LxBxd= 25,00m x 7,60m x 2,85m
Thuyền viên: 08 người
Tốc độ: 10 hải lý\h
Sức kéo: 16 T
Phân cấp: *VRH III, *VRM III
Show More