top of page

Tàu chở container

Tàu container đa năng 9200 tấn
Tàu container đa năng 9200 tấn

LxBxd= 129,10m x 17,30m x 7,10m Trọng tải: 9.200 Tấn Tốc độ: 14,50 hải lý/h Phân cấp : BV

press to zoom
Tàu chở container 1700 TEU
Tàu chở container 1700 TEU

LxBxd= 184,10m x 25,30m x 9,89m Trọng tải: 23.000 Tấn Tốc độ: 19,70 hải lý/h Phân cấp :GL

press to zoom
Tàu chở container 700 TEU
Tàu chở container 700 TEU

LxBxd= 133,60m x 19,40m x 7,36m Trọng tải: 8.500 Tấn Tốc độ: 17,50 hải lý/h Phân cấp :GL

press to zoom
Tàu chở container 3200 TEU
Tàu chở container 3200 TEU

LxBxd= 225,86m x 32,24m x 12,15m Trọng tải: 43.000 Tấn Tốc độ: 22,3 hải lý/h Phân cấp: DNV

press to zoom
bottom of page