Tàu chở container

Tàu container đa năng 9200 tấn
LxBxd= 129,10m x 17,30m x 7,10m
Trọng tải: 9.200 Tấn
Tốc độ: 14,50 hải lý/h
Phân cấp : BV
Tàu chở container 1700 TEU
LxBxd= 184,10m x 25,30m x 9,89m
Trọng tải: 23.000 Tấn
Tốc độ: 19,70 hải lý/h
Phân cấp :GL
Tàu chở container 700 TEU
LxBxd= 133,60m x 19,40m x 7,36m
Trọng tải: 8.500 Tấn
Tốc độ: 17,50 hải lý/h
Phân cấp :GL
Tàu chở container 3200 TEU
LxBxd= 225,86m x 32,24m x 12,15m
Trọng tải: 43.000 Tấn
Tốc độ: 22,3 hải lý/h
Phân cấp: DNV
Show More