top of page

Bàn giao sà lan VISEC 02 cho Chosuk

Thực hiện hợp đồng cho thuê phương tiện thủy với khách hàng Chosuk C&D trong dự án Thi công bờ kè chắn sóng và bảo vệ cát Lạch Huyện – Hải Phòng. Trong thời gian từ 15/8/2016 – 31/8/2016, công tác chuẩn bị và bàn giao phương tiện cho Chosuk được triển khai nhanh chóng với sự tập trung cao nhằm đạt được hiệu quả, an toàn theo đúng tiến độ yêu cầu của chủ đầu tư.

Thông tin về phương tiện:

Tên phương tiện : VISEC02

Công dụng : Tàu đặt cẩu

Cấp : SB

Kích thước : 55m x 16m x 3.4m

Chủ phương tiện : Công ty CP kỹ thuật đóng tàu Việt Nam

1.Gia cường mặt boong tại những khu vực hoạt động của cẩu bánh xích 180 tấn:

2. Sơn chống rỉ bề mặt:

3.Bảo dưỡng các máy móc trang thiết bị trên boong:

4.Thử hoạt động của cẩu, tời neo:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Chưa có thẻ nào.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page