top of page

Hợp tác thiết kế công nghệ


Visec và Damen tiếp tục hợp tác trong thiết kế tàu thủy trong lĩnh vực đào tạo chuyển giao công nghệ và hợp tác nhân sự.

Việc duy trì sự hợp tác với DAMEN - một trong những tập đoàn công nghiệp tàu thủy hàng đầu trên thế giới - trong nhiều năm liền, là một bước tiến quan trọng, thể hiện sự nỗ lực phát triển không ngừng của công ty nhằm tiếp cận với thị trường đóng tàu quốc tế.

 

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Chưa có thẻ nào.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page