top of page

Thiết kế mẫu tàu cá vỏ sắt cho Bộ NN & PTNT

Visec đã ký hợp đồng cung cấp 5 thiết kế mẫu cho tàu cá vỏ sắt, theo đơn đặt hàng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đây là một trong những sự kiện quan trọng thuộc chương trình Quốc gia về chiến lược biển trong thời gian tới..

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Chưa có thẻ nào.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page