top of page

Vai trò của Visec trong Chương trình quốc gia về chiến lược phát triển Tàu cá vỏ sắt

Với vị thế là công ty thiết kế tàu thủy hàng đầu Việt nam, Visec đóng một vai trò quan trọng trong chương trình quốc giá về chiến lược biển và phát triển tàu cá vỏ sắt tại Việt nam.

Gắn bó với ngư dân nhằm hiểu rõ tập tính đánh bắt của nhiều vùng khác nhau, tìm tòi áp dụng các công nghệ đánh bắt hiện đại trên thế giới.. Visec cam kết mang đến ngư dân những sản phẩm phù hợp nhất với chiến lược phát triển nghề cá tại Việt nam..

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Chưa có thẻ nào.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page