Hợp tác phát triển mẫu tàu hàng tiết kiệm nhiên liệu với Bluetech Finland


Visec và Bluetech Finland đã thống nhất cùng hợp tác phát triển mẫu tàu hàng tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường. Được giới chuyên môn đánh giá là mẫu sản phẩm của tương lai trong ngành hàng hải, với việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất về môi trường cũng như các tính năng kỹ thuật vượt trội khác.

Featured Posts
Recent Posts